Contact

Contact us

WKG S.A.

Correspondence address (trade office):

Raciszyn, Działoszyńska 69 St.
98-355 Działoszyn

Address of the registered office:

Chałubińskiego 8 St.
00-613 Warszawa

phone no.: +48 32 262 03 96
fax: +48 32 445 00 53

District Court for Łódź Śródmieście in Łódź
XX Commercial Division of National Court Register
KRS: 0000309409, NIP: 7010135426, REGON: 141492488